محققان اعلام كردند همه خردسالان ۴ تا ۵ ساله كه در طول روز نمی‌خوابند و آنهایی كه تمایل به این كار ندارند به عوامل روانپریشی نامناسبی مبتلا می‌شوند. 
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از نیوساینتیست ، طبق مطالعه انجام شده به طور واضح مشخص نشد كه دلیل خودداری بعضی از كودكان از چرت زدن در اول روز بعد از ۴ سالگی چیست، اما بعضی از والدین دلایل خود را به این صورت اظهار كردند كه بعضی از كودكان به طور طبیعی از چرت زدن خودداری می‌كنند و بعضی دیگر به دلیل اینكه والدین از بیدار شدن آنها در طول شب ناراحت هستند، اجازه خواب در طول روز را به این كودكان نمی‌دهند و در بعضی از خانواده‌ها در طول روز زمانی برای استراحت كودكان وجود ندارد.
بر اساس این گزارش مطالعه‌ای روی ۶۲ كودك كه ۲۳ درصد آنها خواب در طول روز را تجربه كرده بودند به انجام رسید.
بر این اساس مشخص شد كودكانی كه در طول روز نمی‌خوابیدند به طور عمده نشانه‌های پریشانی بیش از حد و افسردگی را تجربه می‌كنند.
بنابراین گزارش محققان اعلام كردند والدین باید زمان خواب كافی برای كودكان فراهم كنند كه آنها را برای خوابیدن در طول روز ترغیب كنند.